Vaccinationer

Vaccinationer

Att vi kan vaccinera oss själva och våra djur är fantastiskt. Det ger oss möjlighet att förebygga besvärliga sjukdomar. Tyvärr finns det också risker med vaccinationer. Biverkningar kan uppstå, framförallt i form av överkänslighetsreaktioner. Det händer också att vaccinationen inte har önskad effekt, d.v.s att fullständig immunitet inte uppstår. Detta kan bero på att djurets immunförsvar inte fungerar som det ska. Om ditt djur får medicin, t ex kortison eller atopica som påverkar immunförsvaret
måste du informera oss innan vi vaccinerar. Medicinen kan göra att vaccinationen inte får effekt.
Ska du resa utomlands med en sådan hund och behöver rabiesvaccinera måste hunden vara medicinfri
en period i samband med vaccinationen.

Våra husdjur har väldigt olika livsbetingelser (precis som vi själva). Det finns hundar som reser jorden runt och går på stora utställningar likväl som det finns andra hundar som aldrig träffar några andra hundar. Ledande forskare rekommenderar starkt att man utformar ett eget vaccinationsprogram för varje enskilt djur. Man bör ge de vaccinationer djuret kan ha nytta av men inte vaccinera i onödan.

 

Här är några riktlinjer som vi följer

 

Hund

Alla hundar bör vaccineras mot valpsjuka, HCC och parvo vid 8 veckor, 12 veckor, ett år, och därefter vart 3:e år (eller i enlighet med vaccintillverkarens rekommendationer). Hundar som träffar många andra hundar, t ex utställningshundar, hundar på hundpensionat eller hunddagis, bör också vaccineras mot kennelhosta. Den vaccinationen förnyas årligen.

Hundar eller katter som ska resa utomlands måste vaccineras mot rabies. Se jordbruksverkets hemsida för detaljer. Det är ofta klokt att även ha tätare valpsjukevaccinationer vid resa till vissa länder.

Smitt-tryck och rekommendationer för vaccinering kan vara annorlunda än i Sverige. Vid resa till vissa länder rekommenderas även leptospirosvaccination.

För tikar som är eller ska bli dräktiga finns herpesvaccin. Läs mer om det under fliken Herpesvaccination.

Katt

Alla katter bör vaccineras mot kattpest vid 8 veckor, 12 veckor, ett år och därefter vart 3:e år (eller i enlighet med vaccintillverkarens rekommendationer).

De flesta katter behöver också vaccineras mot kattsnuva. Denna vaccination förnyas årligen. Vi har valt att använda Purevax, vars caliciviruskomponent är avdödad. Vaccinet är något dyrare än övriga på marknaden.

Det finns också vaccin mot chlamydia och leukos men de används sällan.

Kanin

Alla kaniner bör vaccineras med kombinationsvaccin mot kaningulsot och kaninpest (RVHD och myxomatos).Omvaccination sker årligen.

Har du frågor om oss eller våra tjänster?