Vi är nu glada över att from augusti kunna erbjuda en ny tjänst komplett hältutredning för dig som har en hund som är halt, går orent eller visar symptom på smärta från rörelseapparaten.. Vid detta besök träffar du och din hund två mycket erfarna inom sina områden, nämligen veterinär Ann-Marie Appel och kiropraktor Eva Solstrand. Veterinären och kiropraktorn kommer tillsammans att göra en grundlig undersökning av din hund i syfte att hitta orsaken till varför din hund är halt. Besöket tar 60min och omfattar gånganalys, stabilitetsanalys samt undersökning av leder och muskler.

Utöver detta besök kan kompletterande undersökningar som röntgen och blodprovstagning behöva göras för att hitta orsaken till hältan.

Utifrån de fynd som hittas sätts en plan upp för din hund för att vi så snabbt som möjligt ska kunna hjälpa din hund tillbaka till god rörlighet och ett aktivt hundliv.

Tidsbokning sker antingen per telefon till Tyresö djurklinik på tel 08-770 17 03 eller via Sport Dog Academys hemsida Boka Tid (BokaDirekt) Sportdogacademy.se

Välkomna på hältutredning med din hund till oss!