Utfodring av dräktiga tikar

Utfodring av dräktiga tikar

Vad ska jag ge min dräktiga tik att äta?

Det är många saker att ta hänsyn till när man väljer mat åt sin dräktiga tik. Man bör först fundera över tikens hull och hur aktiv hon är. Dräktigheten är inte en bra tid varken för bantning eller gödning, hon bör vara i rätt hull från början.

En del uppfödare väljer att ge plattnosade hundar och rhodesian ridgeback tillskott av folsyra under dräktigheten. Detta för att minska risken för gomspalt respektive sinus hos valparna.

Det kan vara en god idé att ge tillskott av ”snälla” bakterier under dräktigheten, för att förbättra tikens tarm- och hudflora. Man kan använda preparat som Fortiflora.

Dräktighet och nyföddhetsperioden är en tid då fel bakterie på fel ställe kan ställa till med juverinflammation, livmoderinflammation, navelbölder etc så det är klokt att ha god hygien och bra foder, samt att undvika antibiotikabehandling så långt det går.

Näringsbehovet ökar inte så mycket förrän i slutet av dräktigheten, då tiken behöver ungefär dubbelt så mycket som grundbehovet.

Ca 2 veckor efter förlossningen är tikens behov ca 3 gånger grundbehovet. När valparna är ca 4 veckor och har börjat äta fast föda sjunker behovet, och vid avvänjningen är hon tillbaks på grundbehovet.Ge gärna ett energitätt foder, särskilt under dräktighetens slut kan en del tikar med stora kullar ha svårt att få plats i magen för maten de behöver. Calcium-fosforkvoten bör minst vara 1,2-1,1.

Om din hund äter färskfoder rekommenderar vi att du ger något annat under dräktighetens andra hälft och digivningens första tredjedel. Detta för att färskfoder generellt innehåller mer bakterier än annat foder, och flera av de bakterier som förekommer kan i värsta fall orsaka missfall hos tiken. Man har också påvisat förekomst av resistenta bakterier i färskfoder, särskilt kyckling. Under dräktigheten är tikens immunförsvar nedtryckt för att hon inte ska reagera på sina egna valpar. Hon är alltså generellt mer mottaglig för olika smittor. Detta sammantaget gör att vi rekommenderar att man ger annat foder under den mest känsliga perioden.

Har du frågor om oss eller våra tjänster?