Insemination

Insemination

Insemination är ett bra hjälpmedel att ta till om man vill använda en hanhund i utlandet eller om parning är olämpligt av andra skäl.
I djurskyddslagen står det att insemination inte får användas om hundarna inte har förmåga att reproducera sig naturligt. Det är alltså inget alternativ vid dålig könsdrift , parningsovilja eller fysiska hinder. Hundarna bör ha visat att de kan reproducera sig naturligt innan man använder sig av insemination.

 

Inför insemination rekommenderar vi starkt att man följer tiken med progesteronprover för att fastställa bästa dagen eller dagarna för att utföra åtgärden. Behöver du få inseminationen gjord på jourtid är det ett krav att progesteronprover har gjorts.

Har du frågor om oss eller våra tjänster?