Herpesvaccination

Herpesvaccination

Herpes är ett virus som är mycket vanligt bland våra hundar. Vuxna, icke dräktiga hundar får en övergående luftvägsinfektion om de blir smittade.

När en dräktig tik blir smittad innebär det i värsta fall att hennes valpar dör några dagar efter födseln.

Denna katastrof kan man skydda sig mot med hjälp av herpesvaccination.

Man ger en spruta i samband med parning och en strax före valpning. Vaccinet skyddar bara valparna, inte vuxna hundar.

Har du frågor om oss eller våra tjänster?