Komplett hältutredning hund

Vi är nu glada över att from augusti kunna erbjuda en ny tjänst komplett hältutredning för dig som har en hund som är halt, går orent eller visar symptom på smärta från rörelseapparaten.. Vid detta besök träffar du och din hund två mycket erfarna inom sina områden,...