Insemination

Insemination är ett bra hjälpmedel att ta till om man vill använda en hanhund i utlandet eller om parning är olämpligt av andra skäl.
I djurskyddslagen står det att insemination inte får användas om hundarna inte har förmåga att reproducera sig naturligt. Det är alltså inget alternativ vid dålig könsdrift , parningsovilja eller fysiska hinder. Hundarna bör ha visat att de kan reproducera sig naturligt innan man använder sig av insemination.

Insemination kan göras vaginalt eller inne i livmodern. Vilket man väljer beror på många faktorer, vid fryst sperma är det ett måste. Vid mindre bra sperma eller liten dos spermier är det en fördel.

Vi har utrustning för att inseminera med sk endoskop när man med hjälp av en kamera går in genom livmoderhalsen och lägger sperman i livmodern under övervakning på en skärm.

Inför insemination rekommenderar vi starkt att man följer tiken med progesteronprover för att fastställa bästa dagen eller dagarna för att utföra åtgärden. Behöver du få inseminationen gjord på jourtid är det ett krav att progesteronprover har gjorts.