Vi hälsar Annika (leg.djursjukskötare) välkommen till oss!

Sol, värme och fästingar-vad ska vi använda?

 

Information från Fass vet angående fästingskydd för HUND

Fästingar kan ge våra hundar  sjukdomar såsom borrelia och anaplasma (f.d Ehrlichia).

Det finns vaccin mot borrelia men inte mot anaplasma. 

Alla nedanstående preparat är godkända av Läkemedelsverket och biverkningar ska rapporteras.

Samtliga produkter används på eget ansvar och bipackssedel ska läsas innan användning.

 

Nexgard receptbelagt
Tablett som ges var 4:e vecka mot fästingar.
Kan ges från 8 veckors ålder.
Hunden måste väga mer än 2 kg.
Ges EJ till digivande eller dräktiga tikar.

Behandling mot loppor och fästingar hos hund om samtidig förebyggande behandling mot hjärtmask och/eller behandling mot gastrointestinal rundmask.
Behandling mot loppor (Ctenocephalides felis och C.canis) hos hund som varar i 5 veckor.
Behandling mot fästingar (Dermacentor reticulatus, Ixodes ricinus, Rhipicephalus sanguineus) hos hund som varar i 4 veckor.
Behandling mot vuxen gastrointestinal rundmask av följande slag: spolmask (Toxocara canis och Toxascaris leonina), hakmask (Ancylostoma caninum och Ancylostoma braziliense) och piskmask (Trichuris vulpis).
Förebyggande av hjärtmask (Dirofilaria immitis-larver) med administrering en gång per månad.

Bravecto receptbelagt
Tablett som ges var 12:e vecka mot fästingar.
Kan ges från 8 veckors ålder.
Hunden måste väga mer än 2 kg.
Kan användas till avelsdjur samt under dräktighet och digivning.
Omedelbar och varaktig avdödande effekt på loppor (Ctenocephalides felis) under 12 veckor. Omedelbar och varaktig avdödande effekt på fästingar Ixodesricinus, Dermacentor reticulatus och D. variabilis under 12 veckor. Omedelbar och varaktig avdödande effekt på fästingar Rhipicephalus sanguineus under 8 veckor
Seresto
Halsband som räcker 7–8 månader.
Från 7 veckors ålder.
Från 2 kg.
Läkemedlets säkerhet under dräktighet och laktation har dock inte fastställt. I frånvaro av tillgänglig data rekommenderas därför inte användning av produkten till dräktiga och lakterande tikar.

Husdjur som använder halsbandet bör inte tillåtas att sova i samma säng som sin ägare, speciellt inte barn.

För behandling (Ctenocephalides felis) och förebyggande av loppangrepp (Ctenocephalides felis, C. canis) under 7 till 8 månader.
Skyddar djurets närmaste omgivning mot utveckling av lopplarver under 8 månader.
Seresto vet. kan användas som en del av en behandlingsstrategi mot allergisk dermatit orsakad av loppor. Produkten ger ett indirekt skydd mot överföring av patogenerna Babesia canis vogeli och Ehrlichia canis från fästingarten Rhipicephalus sanguineus. Under 7 månader minskar därmed risken för babesios och erlichios hos hund.
För behandling av angrepp av pälsätande lus (Trichodectes canis
Scalibor-receptbelagt
Halsband som räcker 5–6 månader.
Från 7 veckors ålder.
Kan användas under dräktighet och laktation.
Tillåt inte barn, särskilt barn yngre än 2 år, att hantera halsbandet, leka med det eller stoppa det i sin mun. Se till att små barn inte tillåts ha långvarig intensiv kontakt, t.ex. sova, med en hund som bär halsbandet.

Förebyggande mot fästingangrepp (Ixodes ricinus, Rhipicephalus sanguineus) under en tid av 5 till 6 månader.
Förebyggande av blodsugning från fjärilmyggor (Phlebotomus perniciosus) under en tid av 5 till 6 månader.
Förebyggande av blodsugning från adulta myggor (Culex pipiens pipiens) under en tid av 6 månader.

Exspot
Spot-on lösning man sätter i nackskinnet.
Räcker 4 veckor
Hundar över 5 kg.
Fullständig dokumentation över användning under dräktighet saknas. Skall inte användas under dräktighet. Kan användas till digivande tikar.
Profylaktisk och terapeutisk behandling av fästingar, löss och loppor hos hund. För terapeutisk behandling av mjällkvalster.
Se till att små barn inte tillåts ha intensiv kontakt, t ex sova, med hunden den första månaden efter behandlingen.

Frontline
Spot-on lösning man sätter i nackskinnet.
Räcker 4 veckor
Från 8 veckors ålder.
Kan användas till dräktiga och digivande tikar.

Mot fästingar, loppor och löss på hund och katt.
Hundar bör ej bada i vattendrag inom 2 dagar efter applikationen.